Laatste nieuws
  1. Johann Peters nieuwe trainer Heren 1
  2. Dames B1 HV Huissen kampioen!
  3. Het vrienden – en familietoernooi! 9 September
  4. Isa Hubers 5e op NK Beachhandball
  5. Onze Heren 1 zoeken voor komend seizoen een nieuwe trainer/coach

Lidmaatschap

Contributie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden jaarlijks de nieuwe contributiebedragen vastgesteld. Deze contributie is leeftijdsgebonden, overeenkomstig de leeftijdsindeling van het NHV.

De contributie wordt ieder kwartaal automatisch geïncasseerd en wel op de volgende datums:

  • 1e kwartaal op 27 februari (inclusief carnavalsloten)
  • 2e kwartaal op 27 mei
  • 3e kwartaal op 27 augustus
  • 4e kwartaal op 27 november

Voor vragen over betalingen kan je terecht bij onze Penningmeester.

Duur van de lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgend jaar. Beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend door het daarvoor bestemde afmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij de ledenadministratie en wel uiterlijk op 30 juni, de laatste dag van het verenigingsjaar. Bij beëindiging van het lidmaatschap is de contributie altijd tot het einde van het lopende verenigingsjaar verschuldigd.

Contributie HV Huissen 2016
Senioren (geboren in/voor 1997) € 248,88 per jaar
Recreanten € 163,20 per jaar
A-jeugd (geboren in 1998 en 1999) € 183,60 per jaar
B-jeugd (geboren in 2000 en 2001) € 163,20 per jaar
C-jeugd (geboren in 2002 en 2003) € 142,80 per jaar
D-jeugd (geboren in 2004 en 2005) € 132,60 per jaar
E-Jeugd (geboren in 2006 en 2007) € 122,40 per jaar
F-jeugd (geboren in 2008 en later) € 112,20 per jaar

Heb je recht op contributiekorting? Vul dan onderstaand declaratieformulier in, en verstuur deze naar onze Penningmeester.

Declaratieformulier

Verlotingen
Handbalvereniging Huissen doet jaarlijks aan een tweetal loterijen mee: de Carnavalsverloting en de Grote Club Actie. Deze loterijen vormen een extra inkomstenbron voor de vereniging waardoor we in staat zijn de contributie op een aanvaardbaar niveau te houden.

De Carnavalsverloting
De Carnavalsverloting wordt jaarlijks in januari georganiseerd, waarbij ieder jeugdlid 20 loten en ieder seniorenlid 30 loten ontvangt om te verkopen.

De kosten van deze loten bedragen € 0,50 per lot. Bij de contributienota van het 1e kwartaal worden de kosten van deze loten (€ 10,00 voor de jeugdleden en € 15,00 voor de seniorenleden) verrekend. De opbrengst van de verkochte loten dien je derhalve zelf te behouden. Je moet uiteraard wel de strookjes van de loten inleveren bij de teamleiding.

Grote Club Actie
Jaarlijks neemt Handbalvereniging Huissen deel aan de Grote Club Actie. Onze leden ontvangen allemaal een lotenboekje en wij verzoeken hen om zoveel mogelijk loten te verkopen aan familie, kennissen, buren etc. De verkochte loten worden automatisch bij de koper geïncasseerd waardoor de kinderen niet met geld over straat hoeven. De lotenboekjes moeten weer bij de teamleiding worden ingeleverd.

Trainingsballen
Tijdens de training van de D-jeugd en de mini’s zorgt de vereniging in principe voor trainingsballen. De overige (jeugd)leden dienen zelf voor een bal te zorgen.

Aanmelden

Heb je interesse om je aan te melden bij Handbalvereniging Huissen? Je kan geheel vrijblijvend 1 maand op proef komen handballen. Dit komt in de praktijk neer op 4-8 trainingen.

Via onderstaand formulier kun je je direct aanmelden. Download het formulier, en lever deze samen met het inschrijfgeld en een recente pasfoto (kleur) in bij de Ledenadministratie.

Meld je direct aan! 

Afmelden

Jammer dat je wilt stoppen met deze prachtige sport! Afmelden kan door het afmeldingsformulier ingevuld en ondergetekend in te leveren bij onze Ledenadministratie.

Ik wil me afmelden.