Aanmelden

  Persoonsgegevens

  Geslacht

  ManVrouw

  Pasfoto

  Contactgegevens


  Lidmaatschap

  Soort lidmaatschap

  Spelend lid / recreant (Midweekcompetitie)Walking Handbal (inschrijving bij NHV als niet-spelend lid)

  Contributie

  Per maand betalenPer kwartaal betalen

  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar. Beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend door het daarvoor bestemde afmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij de ledenadministratie en wel uiterlijk op 30 juni, de laatste dag van het verenigingsjaar. Bij beëindiging van het lidmaatschap is de contributie altijd tot het einde van het lopende verenigingsjaar verschuldigd !!!