Opleiding en begeleiding jeugdkeepers

Protocol opleiden en begeleiden jeugdkeepers

Om ervoor te zorgen dat wij in de toekomst bij de senioren en A-jeugd kunnen blijven beschikken over goed opgeleide keepers is het zeer wenselijk om vanaf de C-jeugd het hele seizoen met een vaste keeper/ster te gaan spelen. Het per wedstrijd of zelfs per wedstrijdhelft wisselen van keepster is dus vanaf de C-jeugd niet meer wenselijk!

Ik zou overal keeper van maken en bovenin dan aangeven (m/v)

Onze jeugdtrainers moeten al vanaf de D-jeugd de specifieke talenten van al onze jeugdspelers proberen te ontdekken en beoordelen welke speler/speelster een goede keeper/keepster kan worden. Door middel van onder andere aparte wekelijkse keeperstrainingen, het volgen van aparte keepersclinics en goede begeleiding moeten jeugdspeelsters/spelers al in vroeg stadium enthousiast en gestimuleerd worden om vaste keepster te worden en te blijven. Wij als vereniging streven/sturen er dus naar om vanaf de D-jeugd het per wedstrijd of zelfs per wedstrijdhelft wisselen van keepster echt al tot een minimum terug te brengen. Onze voorkeur gaat vanaf de D-jeugd al uit naar het spelen van de hele competitie met een vaste keepster!

Protocol talentontwikkeling

Om goede talenten (spelers/speelsters die technisch, tactisch en mentaal boven de gemiddelde spelers/speelsters uitsteken) te kunnen gaan ontwikkelen is het op de eerste plaats heel belangrijk dat er binnen onze vereniging een goede jeugdopleiding aanwezig is. Een jeugdopleiding met zoveel mogelijk gediplomeerde goed opgeleide trainers en trainsters. Daarnaast is het van groot belang dat aanwezige talenten tijdens hun handbalopleiding persoonlijk goed begeleid moeten gaan worden door onze vereniging. De TC zal zich inzetten voor het persoonlijk begeleiden van onze talenten of een aparte  “talentenbegeleider” aanstellen als zo’n een persoon binnen onze vereniging aanwezig is.

Een aantal keren per seizoen (begin, midden en eind) gaat de technische commissie in overleg met het trainerskader (en indien aanwezig deze talentenbegeleider) bekijken over welke jeugdtalenten HV Huissen op dat moment beschikt. Vervolgens bepalen zij welke van deze talenten voor deze persoonlijke begeleiding in aanmerking gaan komen. Daarna is het de taak van  de TC (en deze talentenbegeleider) om de aangewezen spelers/speelsters deze intense persoonlijke begeleiding te

gaan geven, ervan uitgaande dat deze spelers en hun ouders dat zelf ook graag willen en 100% ondersteunen. Het is de bedoeling dat de TC of een talentenbegeleider maximaal 6 spelers/speelsters onder zijn of haar hoede heeft.

De persoonlijke begeleiding van deze aangewezen jeugdtalenten houdt voor de TC en/of talentenbegeleider het volgende in:

 • veel en goed contact met deze spelers zelf;
 • regelmatig contact opnemen met de ouders (bespreken van eventuele problemen op het thuis- front, op het gebied van school/huiswerk, blessures enz.);
 • veel en goed overleg met train(st)ers en coaches, ook die van de hogere teams inzake het eventueel meetrainen en meespelen bij deze hogere teams;
 • ervoor zorgen dat het talent niet overbelast (fysiek en mentaal) raakt door teveel trainingen en wedstrijden. Het trainen en spelen met het eigen team staat daarbij altijd op de eerste plaats, pas daarna volgen de trainingen en wedstrijden bij een hoger team;
 • in geval van een blessure/ziekte of andere fysieke of mentale problemen het talent daarbij goed begeleiden/coachen en ondersteunen;
 • in overleg met spelers, ouders, train(st)ers, coaches en technische commissie de mogelijkheden bekijken/bespreken om deze talenten extra te laten gaan trainen bij een Handbalschool;
 • ervoor zorgen dat de ontwikkeling van het talent altijd centraal blijft staan;
 • trainingen en wedstrijden van deze spelers regelmatig gaan bekijken;
 • regelmatig de technische commissie goed op de hoogte brengen en houden van de laatste stand van zaken/laatste ontwikkelingen.

Van deze begeleide talenten vragen wij als vereniging het volgende:

 • gemotiveerd zijn;
 • goede discipline, bijvoorbeeld zich aan gemaakte regels en afspraken kunnen houden;
 • goede trainings- en wedstrijdmentaliteit;
 • het kunnen plannen/organiseren van school/werk/bijbaan/afspraken en andere activiteiten in combinatie met trainingen, wedstrijden en eventueel een Handbalschool;
 • veel trainingsinzet en maximale trainingsopkomst;
 • goed luisteren naar je lichaam en geest;
 • bepaalde keuzes kunnen en moeten maken en deze consequent blijven volgen;
 • beslissingen van bestuur, technische commissie, talentenbegeleider, train(st)ers, coaches en scheidsrechters accepteren en respecteren;
 • goede en correcte communicatie met de talentenbegeleider/ train(st)ers/coaches, technische commissie, bestuur en ouders.

Zie hiervoor verder de laatste bladzijde van dit beleidsplan!

Van de ouders van deze begeleide talenten vragen wij als vereniging het volgende:

 • het talent in goede en slechte tijden volledig steunen;
 • het talent steeds overal begeleiden;
 • het talent de ruimte geven die voor haar verdere ontwikkeling noodzakelijk is;
 • beslissingen van bestuur, technische commissie, talentenbegeleider, train(st)ers, coaches en scheidsrechters accepteren en respecteren;
 • goede en correcte communicatie met de talentenbegeleider, train(st)ers, coaches, technische commissie, bestuur en speelster.

Zie hiervoor verder de laatste bladzijde van dit beleidsplan!

Op het moment dat de technische commissie vooralsnog geen geschikte “talentenbegeleider” kan vinden, gaat het begeleiden van onze talenten op een aangepaste wijze met beperkte middelen qua tijdsinvestering plaatsvinden vanuit de technische commissie. De zoektocht naar een geschikte “talentenbegeleider” gaat dan gewoon verder. Is er een geschikte kandidaat gevonden, gaat boven-staand beleid alsnog uitgevoerd worden.