Meedoenregelingen gemeente Lingewaard

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Daarom kent de gemeente Lingewaard een aantal meedoenregelingen, health speciaal voor minima. In het kader van Sport & Bewegen kunnen inwoners van de gemeente Lingewaard die minder te besteden hebben een beroep doen op de volgende regelingen/instanties:

Andere initiatieven zoals het Jeugdsportfonds of de Gelrepas zijn op dit moment in de gemeente Lingewaard nog niet mogelijk. Mochten zich nieuwe mogelijkheden voordoen dan zullen wij jullie hiervan op de hoogte stellen.