Aanmelden

Heb je interesse om je aan te melden bij Handbalvereniging Huissen?
Je kan geheel vrijblijvend 1 maand op proef komen handballen. Dit komt in de praktijk neer op 4 tot 8 trainingen.

Aanmeldformulier downloaden? 

Download het formulier via deze link en lever deze samen met het inschrijfgeld en een recente pasfoto (kleur) in bij de Ledenadministratie.

Digitaal aanmelden? 

  Aanmeldformulier

  Hierbij meld ik mij aan als lid van Handbalvereniging Huissen :  1. ALGEMEEN

  Geslacht*
  ManVrouw

  Soort lid*
  Spelend lidRecreant (midweekcompetitie)

  2. MACHTIGING

  De contributie mag per kwartaal afgeschreven worden van:

  Ondergetekende machtigt hiermee de penningmeester van HV Huissen de verschuldigde contributie
  en het lotengeld van de carnavalsverloting periodiek van zijn / haar bankrekening te incasseren*:
  Ik ga akkoord met de machtiging

  Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-- en dient samen met dit aanmeldingsformulier en een recente
  kleurenpasfoto te worden ingeleverd bij:
  Ledenadministratie HV Huissen
  p/a Frankentaler 2
  6851 VN Huissen
  ledenadministratie@hvhuissen.nl

  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend met
  één jaar verlengd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar.
  Beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend door het daarvoor bestemde afmeldingsformulier
  volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij de ledenadministratie en wel uiterlijk op 30 juni,
  de laatste dag van het verenigingsjaar. Bij beëindiging van het lidmaatschap is de contributie altijd
  tot het einde van het lopende verenigingsjaar verschuldigd !!!*

  Ik ga akkoord met de voorwaarden

  Opmerkingen (optioneel):
  Heb je voorkeuren voor de spelvorm, het team waar je graag in zou willen spelen of iets anders dat je aan de ledenadministrateur van HV Huissen wilt meegeven? Geef dat dan hieronder aan.

  Stuur digitaal jouw pasfoto mee (optioneel). Een maximumgrootte van 4mb is toegestaan.

  Velden met * zijn verplicht.