Afmelden

Jammer dat je wilt stoppen met deze prachtige sport!
Afmelden kan door het onderstaande afmeldingsformulier in te vullen.

  Afmeldingsformulier  Hierbij meld ik mij af als lid van Handbalvereniging Huissen :

  Ik meld me af*
  per directper einde seizoen

  Ondergetekende verklaart de lopende contributieverplichtingen en eventuele overige schulden
  jegens HV Huissen binnen 2 weken te voldoen en alle ter beschikking gestelde kleding en/of
  materialen per omgaande in te leveren. Ondergetekende verklaart er tevens mee bekend te zijn
  dat eerst dan kan worden uitgetreden nadat aan alle lopende verplichtingen is voldaan.
  Ik ga akkoord

  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend met
  één jaar verlengd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar.
  Beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend door het daarvoor bestemde afmeldingsformulier
  volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij de ledenadministratie en wel uiterlijk op 30 juni,
  de laatste dag van het verenigingsjaar. Bij beëindiging van het lidmaatschap is de contributie altijd
  tot het einde van het lopende verenigingsjaar verschuldigd !!!*
  Ik ga akkoord

  Opmerkingen (optioneel):

  Velden met * zijn verplicht.