Privacy verklaring

Dit is een PRIVACYVERKLARING van de Handbalverenging Huissen, gevestigd te Huissen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40121165 als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid hierna: “HV Huissen” Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HV Huissen verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

klik op de link voor de volledige privacy verklaring.

PRIVACY Verklaring HV Huissen