Prestatielijn protocol

Opbouw vereniging:

Doordat HV Huissen naast breedtesport handballen ook echt kiest voor prestatiegericht handballen, ziet onze vereniging er in schemavorm als volgt uit.

Prestatielijn:                                                                Breedtesportlijn:

Heren/dames senioren 1                                        Heren/dames senioren 3, etc.

Heren/dames senioren 2                                         heren/dames senioren recreanten

A1 – jeugd                                                                     A2 – jeugd

B1 – jeugd                                                                     B2 – jeugd en lagere B-jeugdteams

C1 – jeugd                                                                     C2 – jeugd en lagere C-jeugdteam

D1 – jeugd                                                                     D2 – jeugd en lagere D-jeugdteams

                                                                                     E – en F – jeugd

Indien zich de situatie voordoet dat wij tijdens het handbalseizoen binnen een bepaalde leeftijds- categorie maar één team voor de competitie kunnen gaan inschrijven, is bovenstaande indeling wellicht niet altijd passend. Aan het einde van het oude seizoen/begin van het nieuwe seizoen zal in dat geval dan dus door een technische commissie (TC) overleg, op grond van de kwaliteiten en mogelijkheden van de aanwezige spelers/speelsters, duidelijk aangegeven worden onder welke lijn dit team in het nieuwe seizoen dan komt te vallen en gaat handballen. Op deze manier is het dus mogelijk dat op het moment wij bijvoorbeeld maar één B-jeugdteam hebben, dit ene B-jeugdteam eventueel toch als breedtesportteam aangemerkt kan gaan worden.

Zie verderop het onderdeel “Teamindelingen” voor de redenen waarom een speler/speelster overgezet kan worden naar een ander team en zelfs naar een ander team uit de andere lijn.

Doordat onze vereniging volgens bovenstaand schema enerzijds is opgedeeld in een prestatieve tak en anderzijds in een tak voor de breedtesport zijn voor beide lijnen afzonderlijke algemene en specifieke doelstellingen geformuleerd.

Algemene doelstelling prestatielijn:

Binnen de beschikbare (financiële) middelen constant goed presteren op een zo’n zo hoog mogelijk niveau zonder daarbij het spelplezier en sociaal contact uit het oog te verliezen. Handballen dus om zo goed mogelijk te presteren met aandacht voor spelplezier en sociaal contact.

Specifieke doelstellingen prestatielijn:

 • Dames/Heren 1, 2, A1, B1, C1 en D1 op een zo’n hoog mogelijk niveau laten spelen;
 • het verkleinen van de kwaliteitsverschillen tussen Senioren 1 enerzijds en Senioren 2, A1, B1, C1 en D1 anderzijds;
 • het verzorgen van een goede jeugdopleiding;
 • het opleiden van kader (trainers en coaches);
 • het doorstromen en inpassen van talenten naar hogere jeugdteams en naar de senioren en zij daarbij goed begeleiden/sturen; dit in overleg met de TC en trainers/coaches
 • het creëren en het houden van een zo sterk mogelijke selectie (Senioren 1 en Senioren 2)*;
 • het creëren en het houden van een zo sterk mogelijke A1, B1, C1 en D1(jeugd);
 • wekelijks kunnen beschikken over goed opgeleide train(st)ers en coaches.

* Indien wij, de TC in overleg met de hoofdtrainer van Senioren 1, bij het samen- stellen van de selectie van Senioren 1 een bepaalde spelers/speelsters positie zelf intern (huidige senioren- en jeugdleden) niet voldoende kwalitatief kunnen gaan invullen, gaan wij de mogelijkheden bekijken om speelsters/spelers/ van buitenaf, die wel over deze kwaliteiten beschikken, te bewegen om bij HV Huissen te komen handballen. Dit gebeurt echter alleen maar indien wij zelf intern niet over voldoende kwaliteit/talent kunnen beschikken. Hebben onze jeugdleden of overige senioren voldoende kwaliteit/talent, gaan onze eigen leden altijd voor en krijgen zij als eerste een kans bij Senioren 1. Spelers/speelsters van buitenaf worden overigens op exact dezelfde manier, qua rechten en plichten, behandeld als de overige spelers/speelsters van Senioren 1. Daarin wordt dus geen onderscheid gemaakt. Voordat echter spelers/speelsters van buitenaf worden benaderd gaat de technische commissie dit altijd eerst uitvoerig bespreken met onze eigen spelers/speelsters, die nu spelen op een positie waarvoor juist buiten onze vereniging versterking gezocht gaat worden. Indien spelers/speelsters van buitenaf komen handballen bij onze vereniging zullen zij altijd de concurrentiestrijd aan moeten gaan met onze eigen spelers/speelsters.

Welke verplichtingen hebben spelers/speelsters van teams uit de prestatielijn:

Van spelers/speelsters van teams uit de prestatielijn vragen wij als vereniging het volgende:

 • spelers/speelsters moeten gemotiveerd zijn;
 • goede discipline, bijvoorbeeld spelers/speelsters die zich aan gemaakte regels en afspraken kunnen houden;
 • het echt willen winnen van wedstrijden;
 • bij het niet kunnen meespelen bij wedstrijden zich tijdig afmelden bij de coach(es);
 • het kunnen plannen/organiseren van school/werk/bijbaan/afspraken en andere activiteiten in combinatie met trainingen en wedstrijden;
 • veel trainingsinzet op de wekelijkse trainingen;
 • bij het niet kunnen komen trainen zich tijdig afmelden bij de train(st)ers;
 • minimaal 2x per week trainen, bij de senioren en A-jeugd aan het begin van het seizoen bij voor- keur 3x per week trainen;
 • leergierig zijn en blijven;
 • zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen conditie, in de zomermaanden bijvoorbeeld tijdens de zomerstop dus blijven werken aan c.q. verbeteren van de eigen conditie.
 • het goed kunnen omgaan met (kritische) opmerkingen van medespelers/medespeelsters, train(st)ers, coaches, bestuur, technische commissie, scheidsrechters en publiek;
 • beslissingen van bestuur, technische commissie, train(st)ers, coaches en scheidsrechters accepteren en respecteren.
 • goede en correcte communicatie met medespelers/medespeelsters, train(st)ers, coaches, technische commissie, bestuur en eventueel ouders.
 • Zie hiervoor verder de laatste bladzijde van dit beleidsplan.