Protocol bij te weinig spelers ( het lenen van spelers)

Voordat wij nader ingaan op bovenstaand beleidspunt willen wij eerst de volgende twee belangrijke opmerkingen naar voren brengen.

1.

Iedere speler moet zich heel goed realiseren dat op het moment dat jij je afmeldt voor een bepaalde wedstrijd jouw eigen team in eerste instantie hiermee in de problemen (te weinig spelers) kan komen. Vervolgens kan het zo zijn dat jij niet alleen jouw eigen team maar dus ook andere teams hiermee in de moeilijkheden brengt. Voorkom dit ten alle tijden!!

Meestal is het wedstrijden-/competitieschema vaak al lange tijd bij iedereen bekend. Plan daarom tijdig werk/bijbanen, afspraken en andere activiteiten zoveel mogelijk om de wedstrijden heen, zodat het afmelden voor wedstrijden echt zo minimaal mogelijk is, behoudens natuurlijk de afmeldingen door blessures, ziekte en enkele andere bijzondere familie-/en of werkomstandigheden.

Geef een eventuele afmelding voor een bepaalde wedstrijd zo snel mogelijk door aan jouw coach, zodat deze coach ook op tijd voor eventuele vervanging kan zorgdragen. Door laat afmelden breng jij ook jouw eigen coach daardoor wellicht in de problemen. Voorkom dit gewoon!!

2.

Sporten bij HV Huissen betekent meer dan alleen maar handballen in één bepaald team. Handballen doe je bij HV Huissen immers in verenigingsverband. Dit betekent dus dat alle spelers naast natuurlijk het op de eerste plaats spelen met het eigen team ook 100% bereid moeten zijn om met andere teams mee te gaan spelen op het moment dat deze andere teams door bepaalde oorzaken over te weinig eigen spelers kunnen beschikken. Indien jouw eigen team een keer bij een wedstrijd over te weinig eigen spelers beschikt, heb je zelf ook heel graag dat je in zo’n situatie door andere teams/spelers geholpen gaat worden.  Help zelf dan dus ook de andere teams!!

Spelers die zich vaak afmelden/zich regelmatig laat afmelden of zich niet afmelden voor wedstrijden, zich afmelden voor wedstrijden zonder opgave van een duidelijke/goede reden of andere teams niet willen gaan helpen, gaan hier door de technische commissie echt stevig op aangesproken worden.

Op grond van de verplichtingen die spelers hebben, zie hiervoor bladzijde 6 en 7, en bovenstaande verplichting om andere teams met te weinig eigen spelers te gaan helpen, worden spelers niet alleen aangesproken op hun gedragingen zoals in bovenstaande alinea aangegeven. Nadat spelers reeds zijn aangesproken op hun gedragingen en hun gedrag daarna niet hebben verbeterd, heeft de technische commissie de mogelijkheid om deze spelers permanent over te gaan plaatsen naar een ander team en eventueel ook naar een team uit de andere lijn.

Lenen spelers in de prestatielijn

Tekort spelers bij1e instantie uit2e instantie uit
Dames senioren 1Dames senioren 2A1 jeugd
Dames senioren 2A1 jeugdDames senioren 3
A1 jeugdB1 jeugdA2 jeugd
B1 jeugdC1 jeugdB2 jeugd
C1 jeugdD1 jeugdC2 jeugd
D1 jeugdE1 jeugdD2 jeugd

Wanneer “aanvulling uit 1e instantie en wanneer aanvulling in 2e instantie vanuit?”

Wanneer een team een tekort aan eigen spelers heeft, gaat het vragen/regelen van aanvulling bij de prestatielijn op de volgende wijze. Bij deze lijn wordt eerst goed gekeken voor op welke spelerspositie aanvulling echt noodzakelijk is. Dit om ervoor te zorgen dat het team na deze kwalitatieve aanvulling uiteindelijk zo sterk mogelijk blijft.

Bijvoorbeeld de A1-jeugd heeft door een tekort aan eigen spelers eigenlijk een hoekspeelster nodig. In 1e instantie gaat dan een van de vaste hoekspelers vanuit de B1-jeugd bij de A1-jeugd meespelen. Beschikt de B1-jeugd op dat moment ook niet over een hoekspeelster (bijvoorbeeld door een blessure, ziekte of gewoon verhinderd zijn) dan pas gaat in 2e instantie een van de vaste hoekspelers vanuit de A2-jeugd meespelen bij de A1-jeugd.

Lenen spelers in de breedtesportlijn.

Tekort spelers bij1e instantie uit2e instantie uit
Dames senioren 2Dames senioren 3A2 jeugd
Dames senioren 3A2 jeugdLagere A teams
A2 jeugdB2 jeugdLagere A teams
B2 jeugdC2 jeugdLagere B teams
C2 jeugdD2 jeugdLagere C teams
D2 jeugdE2 jeugdLagere D teams

Wanneer “aanvulling uit 1e instantie en wanneer aanvulling in 2e instantie vanuit?”

Wanneer een team een tekort aan eigen spelers heeft, gaat het vragen/regelen van aanvulling bij de breedtesportlijn op de volgende wijze. Bij deze lijn wordt in tegenstelling tot de prestatielijn niet primair gekeken voor op welke spelers positie aanvulling echt noodzakelijk is. Bij de breedtesportlijn is het belangrijkste immers dat een team bij aanvang van een wedstrijd in ieder geval kan beschikken over minimaal 9 spelers (zie hieronder). Bij aanvang van de wedstrijd over voldoende spelers kunnen beschikken is veel belangrijker dan het opstellen van een sterk/goed team.

Bijvoorbeeld Dames senioren 3 heeft een tekort aan eigen spelers en wij hebben twee A-jeugd- teams. In 1e instantie komt de aanvulling dan voor 100% vanuit de A2-jeugd. Zit de A2-jeugd echter op dat moment zelf al krap in de eigen spelers en hoeft de A1-jeugd zelf niet te handballen op het moment dat Dames senioren 3 moet spelen, dan gaat de aanvulling voor Dames senioren 3 als volgt.

Gedeeltelijke aanvulling vanuit de A2-jeugd en gedeeltelijke aanvulling vanuit de A1-jeugd. Moet de A1-jeugd wel gelijktijdig handballen met Dames senioren 3, dan zorgt de A2-jeugd ervoor dat Dames senioren 3 bij aanvang van hun wedstrijd over minimaal 9 spelers kan beschikken. Beschikt de A2- jeugd daardoor vervolgens zelf over te weinig eigen spelers, dan krijgt de A2-jeugd zelf aanvulling vanuit de B-jeugd.

Bij vragen, opmerkingen, onduidelijkheden of het in praktijk juist toepassen van de bovengenoemde “Regeling wie helpt wie op het moment dat een bepaald team over te weinig eigen spelers beschikt” gaarne eerst overleg met de technische commissie!

*** In principe moet ieder team bij aanvang van een wedstrijd over minimaal 9 spelers kunnen beschikken. Beschikt een team voor aanvang van een wedstrijd niet over minimaal 9 eigen spelers, dan pas is er officieel sprake van dat het team te weinig eigen spelers heeft en zal er aanvulling moeten komen vanuit de andere teams. Voor Dames 1, 2 en de A1-jeugd geldt overigens minimaal 10 spelers bij aanvang van een wedstrijd!

Op het moment dat een bepaald team te weinig eigen spelers heeft, gaat de coach van dit team tijdig contact opnemen met de coach van het team op grond van bovenstaand schema. Het vragen/ lenen van spelers van andere teams verloopt dus altijd via de desbetreffende coaches van deze teams. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat spelers dit onderling zelf gaan regelen!

Spelen beide teams echter op dezelfde datum en tijdstip dan moeten beide coaches er wel voor zorgen dat het team dat in een hogere leeftijdscategorie speelt of het hogere team in dezelfde leeftijdscategorie altijd wel over minimaal 9 of 10 spelers kan beschikken. Beschikt de coach van het team dat in een lagere leeftijdscategorie speelt of het lagere team in dezelfde leeftijdscategorie daardoor zelf over te weinig spelers, dan neemt hij/zij, om elders zelf spelers te vragen/lenen, op zijn/haar beurt weer contact opnemen met de coach van het team op grond van bovenstaand schema.

HV Huissen vraagt aan alle trainers, coaches, alle teams, alle spelers, ouders en overige betrokkenen 100% ondersteuning van en medewerking aan bovenstaande regeling!!

Als aan een bepaald team en daaronder verstaan wij in dit verband spelers en coaches, gevraagd gaat worden om één of meerdere spelers voor een bepaalde wedstrijd aan een ander team, in verband met te weinig eigen spelers, af te gaan staan en dit team wil daaraan geen of onvoldoende medewerking aan verlenen, dan gaat de technische commissie in samenspraak met het bestuur bekijken welke passende strafmaatregelen moeten gaan volgen. Het team dat een ander team niet of onvoldoende helpt, loopt het risico dat een eigen toekomstige wedstrijd totaal niet gespeeld gaat worden. De boete die onze vereniging daarvoor vervolgens krijgt, dient dit team zelf te betalen. Laat het zover echter niet komen!

Ook indien een bepaalde individuele speler/speelster gevraagd is om bij een ander team mee te gaan spelen en zij dit wel kan (qua werk/bijbaan/school/andere afspraken/activiteiten) maar dit gewoon niet wil, zullen er sancties volgen tegen deze desbetreffende speelster. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een wedstrijd niet mogen meespelen met het eigen team. Laat het zover echter niet komen! De technische commissie en bestuur gaan scherp toezien op deze 100% bereidheid van teams, individuele spelers en coaches om andere teams echt te willen gaan helpen. Zo niet, dan volgen bepaalde sancties/strafmaatregelen!!