Protocol breedtesport

Algemene doelstelling breedtesportlijn

Bij de breedtesportlijn draait het bij het wekelijks beoefenen van de handbalsport primair om het op peil houden van conditie, veel aandacht voor spelplezier en sociaal contact en vooral het meedoen. Het bereiken van goede resultaten is daarbij echt van secundair belang. Vooral veel spelplezier, sociaal contact en meedoen staan hier voorop!

Specifieke doelstellingen breedtesportlijn:

 • ervoor te zorgen dat de teams binnen de breedtesportlijn van onze handbalvereniging wekelijks in ieder geval bij de wedstrijden over voldoende spelers/speelsters kunnen beschikken en daardoor leuk en ontspannen kunnen handballen;
 •  juist bij de spelers/speelsters die recreatief handballen ervoor te zorgen dat zij wekelijks bij trainingen en wedstrijden veel plezier hebben bij het beoefenen van de handbalsport;
 • iedereen zoveel mogelijk kan handballen;
 • het verzorgen van een goede jeugdopleiding;
 • het opleiden van kader (trainers en coaches);
 • het wekelijks kunnen beschikken over goed opgeleide train(st)ers en coaches:
 • het verkleinen van de kwaliteitsverschillen tussen Senioren 1 en 2.

Welke verplichtingen hebben spelers/speelsters van teams uit de breedtesportlijn:

Van spelers/speelsters van teams uit de breedtesportlijn vragen wij als vereniging het volgende:

 • spelers/speelsters moeten gemotiveerd zijn;
 • goede discipline, bijvoorbeeld spelers/speelsters die zich aan gemaakte regels en afspraken kunnen houden;
 • bij het niet kunnen meespelen bij wedstrijden zich tijdig afmelden bij de coach(es);
 • het kunnen plannen/organiseren van school/werk/bijbaan/afspraken en andere activiteiten in combinatie met in ieder geval de wedstrijden;
 • zoveel mogelijk trainingsinzet op de wekelijkse trainingen;
 • bij het niet kunnen komen trainen zich tijdig afmelden bij de train(st)ers;
 • probeer zoveel mogelijk te komen trainen, bij voorkeur 2x per week indien dit aangeboden wordt;
 • probeer zo goed mogelijk om te gaan met (kritische) opmerkingen van medespelers/medespeelsters, train(st)ers, coaches, bestuur, technische commissie en scheidsrechters;
 • beslissingen van bestuur, technische commissie, train(st)ers, coaches en scheidsrechters accepteren en respecteren.
 • goede en correcte communicatie met medespelers/medespeelsters, train(st)ers, coaches, technische commissie, bestuur en eventueel ouders.
 • Zie hiervoor verder de laatste bladzijde van dit beleidsplan.