Protocol teamindeling & trainingskader

Jaarlijks worden de teamindelingen gemaakt door de TC in overleg met trainers en coaches. Let wel; het is de TC die hierin de definitieve beslissing heeft. Trainers en coaches zullen zich hieraan moeten confirmeren. Ieder team bestaat standaard uit 10 tot 12 vaste speelsters inclusief keepers. Voor alle teams geldt dat zolang spelers/speelsters zich nog niet in een bepaald team hebben vast gespeeld, de technische commissie de mogelijkheid heeft om gedurende het hele seizoen, in overleg met train(st)ers en coaches, bepaalde spelers/speelsters permanent over te hevelen naar een ander team.

Dat spelers/speelsters naar een ander team worden overgezet kan onder andere de volgende redenen hebben:

  • het hebben van een langdurige blessure;
  • zowel het goed als slecht presteren van spelers/speelsters tijdens wedstrijden en trainingen;
  • matige/slechte of juist goede trainingsopkomst/trainingsinzet van speelsters;
  • gebrek aan motivatie of discipline of juist een goede motivatie of discipline;
  • andere redenen, zoals bijvoorbeeld het vaak /regelmatig laat of niet afmelden voor een wedstrijd/training of het niet willen meespelen bij een ander team dat een tekort aan eigen speelsters heeft.

Bij het overzetten van spelers/speelsters is het daarbij mogelijk dat spelers/speelsters van teams uit de prestatielijn worden overgezet naar teams uit de breedtesportlijn en omgekeerd.

Trainerskader

Het streven van de vereniging is om zoveel mogelijk gediplomeerde trainers en trainsters voor de diverse groepen te hebben staan, zowel in de prestatielijn als in de breedtesportlijn. Zeker de hoofdtrainers/trainsters van Senioren 1, 2 en de A1-jeugd moeten over de vereiste papieren beschikken. Daarbij verdient het zeer de aanbeveling dat zowel de train(st)er van Senioren 1 als de train(st)er van de A1-jeugd tevens ook als coach tijdens de wedstrijden kunnen gaan fungeren. Ook voor Senioren 2 gaat de voorkeur uit naar een gecombineerde functie van train(st)er/coach c.q. assistent- train(st)er/coach. Indien dit voor Senioren 2 niet realiseerbaar is, streven wij er wel naar dat de coach van Senioren 2, enerzijds, zeer regelmatig ook op trainingsavonden aanwezig is en

anderzijds wekelijks na afloop van de wedstrijden via de mail of telefoon contact heeft met de trainer van dit team. Dit om het verloop van de gespeelde wedstrijd door te spreken en de komende nieuwe trainingsweek nader door te nemen.

Het is overigens voor alle teams belangrijk dat er goed contact is tussen trainer en coach. Niet alleen dat een coach regelmatig naar de trainingen komt en contact heeft met de trainer over het verloop van de wedstrijden, maar ook dat een trainer regelmatig zelf een wedstrijd gaat bekijken.

Om over zoveel mogelijk gediplomeerde train(st)ers te kunnen beschikken gaat de technische com- missie van HV Huissen het volgen van een trainerscursus of eventuele vervolgcursussen door onze eigen leden/train(st)ers actief stimuleren, begeleiden en faciliteren. Het binnen de eigen vereniging organiseren van bijvoorbeeld een nieuwe cursus Handbaltrainer 1 en 2 is hier een goed voorbeeld van. Ook moet je hierbij denken om in samenwerking met andere verenigingen in de nabije omgeving regelmatig zo’n cursussen te gaan organiseren voor onze toekomstige trainers en trainsters. Naast het opleiden van nieuwe goede train(st)ers is het ook heel belangrijk dat ons reeds bestaand jong trainerskader zich verder kan blijven ontwikkelen. Daarom zullen ook zij in de toekomst daarbij verder worden begeleid. Alles moet natuurlijk wel financieel mogelijk zijn. Het structureel verhogen van het niveau van ons trainerskader zal immers leiden tot een betere jeugdopleiding en dus tot het ontwikkelen van vele goede talenten. Hierdoor zal onze jeugd een betere aansluiting vinden met de senioren en zullen de kwaliteitsverschillen tussen Senioren 1 en de rest van de vereniging kleiner worden.