Protocol terugkomen na langdurige blessure

Beleid bij Senioren 1, 2 , A1-jeugd en B1-jeugd

Op het moment dat een speler/speelster, die langdurig geblesseerd is geweest, van de behandelend arts weer mag gaan handballen, gaat zij eerst, indien deze speler/speelster zich nog niet heeft vastgespeeld in haar/zijn eigen team, meetrainen en wedstrijden spelen bij het team één trede lager in dezelfde leeftijds- categorie. Afhankelijk hoe deze trainingen en wedstrijden verlopen, bepalen trainers , coaches en speelster samen of deze speler/speelster weer voldoende fit en klaar is om weer bij het eigen team mee te gaan trainen en wedstrijden te gaan spelen. Deze speler/speelster moet tijdens deze trainingen en wedstrijden bij dit lagere team dan wel duidelijk aantonen een hoger niveau te hebben dan zijn/haar overige medespeelsters/spelers en de stap naar zijn/haar eigen (hogere) team ook op wedstrijdniveau weer volledig aan te kunnen.

Heeft deze speler/speelster zich echter al wel vastgespeeld in zijn/haar eigen team, dan gaat zij eerst alleen meetrainen bij het team één trede lager in dezelfde leeftijdscategorie. Afhankelijk hoe deze

trainingen verlopen, bepalen train(st)ers, coaches en speelster samen of deze speler/speelster weer voldoende fit en klaar is om weer bij het eigen oorspronkelijk team mee te gaan trainen en daar

weer wedstrijden mee te gaan spelen na zijn/haar langdurige blessure.

Doet zich de situatie voor dat er geen team lager in dezelfde leeftijdscategorie bestaat, dan gaat de speelster/speler eerst gewoon weer wekelijks meetrainen met het eigen team. Afhankelijk hoe deze trainingen verlopen, bepalen train(st)ers, coaches en speelster samen of deze speelster weer voldoende fit en klaar is om weer wedstrijden mee te gaan spelen na zijn/haar langdurige blessure.

Beleid bij de spelers/speelsters van de overige teams:

Spelers/speelsters van de overige teams, die langdurig geblesseerd zijn geweest en van de behandelend arts weer mogen gaan handballen,  gaan eerst gewoon weer wekelijks meetrainen met het eigen team. Afhankelijk hoe deze trainingen verlopen, bepalen train(st)ers, coaches en speelster samen of deze speelster/speler weer voldoende fit en klaar is om ook weer wedstrijden met het eigen team mee te gaan spelen na zijn/haar langdurige blessure.

Beleid voor alle langdurig geblesseerde spelers/speelsters met uitzondering van de D-, E- en F-jeugd:

Om ervoor te zorgen dat langdurig geblesseerde spelers/speelsters tijdens hun blessures de binding met de eigen teams niet gaan verliezen, zijn geblesseerde spelers/speelsters in ieder geval bij de thuiswedstrijden aanwezig. Ook is het wenselijk om tijdens je blessure soms op trainingsavonden even in de sporthal te komen kijken.

Voor het creëren van een goede band en een goede sfeer binnen een team stimuleren wij het als technische commissie bijvoorbeeld verder om regelmatig na afloop van een training/wedstrijd met jouw teamgenoten wat te drinken en na te praten in de kantine. Deze laatste opmerking geldt trou- wens ook voor de niet geblesseerde speelsters!

** Onder een langdurige blessure verstaan wij een blessure waarvan het herstel minimaal 6 weken in beslag heeft genomen.

Spelers/speelsters die tot maximaal 6 weken geblesseerd zijn geweest, trainen na hun blessure eerst gewoon weer mee met het eigen team. Afhankelijk hoe deze trainingen verlopen, bepalen train(st)ers, coach- es en speelster samen of deze speelster weer voldoende fit en klaar is om ook  weer wedstrijden met het eigen team mee te gaan spelen na haar blessure. Indien train(st)er, coach en of speelster willen afwijken van dit bovenstaand beleid, dient men dit altijd eerst te overleggen met de technische commissie.