Vacatures bij HV Huissen

De afgelopen jaren heeft HV Huissen heel veel mooie (sport) prestaties neergezet als vereniging. Vandaag de dag is het niet meer mogelijk om dit zonder vrijwilligers te kunnen doen.

De handbalvereniging heeft de afgelopen jaren op vele fronten, zoals veel verenigingen, te maken gekregen met een terugtrekkende beweging aan vrijwilligers en desondanks dat gegeven zijn wij wel de grootste jeugd handbalvereniging van Gelderland geworden! Om dit allemaal in stand te kunnen blijven houden is de vereniging dringend op zoek naar veel vrijwilligers.

Ben je iemand die het verenigingsleven een warm hart toedraagt? Ben je iemand die graag een bijdrage wilt leveren dan willen wij je erop wijzen dat wij nog verschillende functies vacant hebben.

Heb je interesse in een van de onderstaande functies of wil je meer weten?
Neem dan contact op met Ronald Verhaaf, Voorzitter HV Huissen, via huissen@handbal.nl

Openstaande vacatures

Hoofdtaak:
Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en
extern. Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur. Heeft een visie op de toekomst
van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid.

Taken:

 • Coördineert bestuurs- en commissiewerkzaamheden
 • Zit jaarlijks de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor
 • Maakt een jaarverslag op van zijn werkzaamheden als voorzitter
 • Zit bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de agenda
 • Delegeert werkzaamheden (nieuwe werkzaamheden of buiten het standaardtakenpakket) naar de
 • bestuursleden en ziet toe op de uitvoering
 • Begeleidt bestuursleden bij de uitvoering van hun taken
 • Is eindverantwoordelijk voor de werkgeverstaken van het personeel dat binnen de vereniging werkzaam is.
 • Functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en heeft een luisterend oor
 • Bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de vereniging van leden, ouders en
 • externen
 • Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid
 • Houdt ‘voeling’ met de commissies om toe te zien op de uitvoering van het verenigingsbeleid
 • Vertegenwoordigt de vereniging naar het NHV (afdeling) en andere externe partijen zoals de gemeente en
 • de provincie,
 • Onderhoudt contacten met andere handbalverenigingen (tijdens clusterbijeenkomsten) in de regio en
 • mogelijk andere sportverenigingen in de buurt
 • Onderhoudt contacten met andere mogelijke samenwerkingspartners

Kerncompetenties

 • Teamleider kwaliteiten
 • Delegeren
 • Stimuleren
 • Coördineren
 • Analytisch ingesteld
 • Communicatief vaardig
 • Scheidt hoofdzaken van bijzaken
 • Houdt het overzicht
 • Resultaatgericht

Hoofdtaak

Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur.

 • Neemt deel aan bestuursvergaderingen
 • Verzamelt centraal de notulen van overige commissies
 • Houdt een archief bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar
 • Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen
 • Ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt
 • Geeft mutaties in de verenigingsgegevens door aan het NHV (afdeling)
 • Tijdig bestellen van wedstrijdformulieren, scheidsrechtersformulieren e.d.
 • Opstellen van de jaarstukken van de vereniging in overleg met betrokken bestuurs- en
 • commissieleden
 • Opstellen van het jaarverslag secretariaat
 • Verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur
 • Is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen (sportbond, gemeente, andere verenigingen)

Kerncompetenties

 • Accuraat
 • Communicatief vaardig
 • Is via telefoon en e-mail goed bereikbaar