Het handbalseizoen 2014/2015 zit er weer op! Met zijn allen hebben er we er weer een mooi seizoen van weten te maken, hospital daarom willen we dit graag op een passende manier met jullie afsluiten. Jullie zijn van harte uitnodigd op vrijdag 26 juni voor een gezellige BBQ.

Al onze spelers en speelsters vanaf 16 jaar, find onze coaches, health trainers en begeleiders maar natuurlijk ook al onze vrijwilligers zijn van harte welkom vanaf 18.30 uur in de Inworp.

We vragen een kleine bijdrage van 5 euro p.p. Willen jullie dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL88RABO0124011225 o.v.v BBQ.

We hopen jullie natuurlijk allemaal de 26ste te mogen verwelkomen!