Bekijk onze webshop!

Lidmaatschap

Heb je interesse om je aan te melden bij Handbalvereniging Huissen? Je kan geheel vrijblijvend 1 maand op proef komen handballen. Dit komt in de praktijk neer op 4-8 trainingen. Via onderstaand formulier kun je je direct online aanmelden, of download het formulier en lever deze samen met het inschrijfgeld en een recente pasfoto (kleur) in bij de ledenadministratie.
Senioren
31
p/maand
Recreanten
19  50
p/maand
A-jeugd
24
p/maand
B-jeugd
22
p/maand
C-jeugd
19  50
p/maand
D-jeugd
18
p/maand
E-jeugd
17
p/maand
F-jeugd
14
p/maand
Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden jaarlijks de nieuwe contributiebedragen vastgesteld. Deze contributie is leeftijdsgebonden, overeenkomstig de leeftijdsindeling van het NHV. De contributie wordt iedere maand automatisch geïncasseerd. Indien gewenst kun je er ook voor kiezen om de contributie per kwartaal te laten incasseren.

Verlotingen

Handbalvereniging Huissen doet jaarlijks aan een tweetal loterijen mee: de Carnavalsverloting en de Grote Club Actie. Deze loterijen vormen een extra inkomstenbron voor de vereniging waardoor we in staat zijn de contributie op een aanvaardbaar niveau te houden.

De Carnavalsverloting
De Carnavalsverloting wordt jaarlijks in januari georganiseerd, waarbij ieder jeugdlid 20 loten en ieder seniorenlid 30 loten ontvangt om te verkopen.

De kosten van deze loten bedragen € 0,50 per lot. Bij de contributienota van het 1e kwartaal worden de kosten van deze loten (€ 10,00 voor de jeugdleden en € 15,00 voor de seniorenleden) verrekend. De opbrengst van de verkochte loten dien je derhalve zelf te behouden. Je moet uiteraard wel de strookjes van de loten inleveren bij de teamleiding.

Grote Club Actie
Jaarlijks neemt Handbalvereniging Huissen deel aan de Grote Club Actie. Onze leden ontvangen allemaal een lotenboekje en wij verzoeken hen om zoveel mogelijk loten te verkopen aan familie, kennissen, buren etc. De verkochte loten worden automatisch bij de koper geïncasseerd waardoor de kinderen niet met geld over straat hoeven. De lotenboekjes moeten weer bij de teamleiding worden ingeleverd.

Duur van lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgend jaar. Beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend door het daarvoor bestemde afmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij de ledenadministratie en wel uiterlijk op 30 juni, de laatste dag van het verenigingsjaar. Bij beëindiging van het lidmaatschap is de contributie altijd tot het einde van het lopende verenigingsjaar verschuldigd.

Trainingsballen

Tijdens de training van de D-jeugd en de mini’s zorgt de vereniging in principe voor trainingsballen. De overige (jeugd)leden dienen zelf voor een bal te zorgen.

Aanmelden

Wil jij jezelf of een ander aanmelden voor lidmaatschap bij H.V. Huissen? Je mag sowieso de eerste maand gratis meetrainen! Klik op onderstaande blauwe knop om het aanmeldformulier te openen.

Als je bij voorkeur het lidmaatschapsformulier op papier wilt invullen, kun je deze downloaden door op de onderstaande rode knop te klikken. Bij het inleveren/opsturen van een geprint formulier vragen wij om een recente pasfoto mee te sturen van de persoon die als lid wordt aangemeld.

Afmelden

Jammer dat je wilt stoppen met deze prachtige sport! Afmelden kan door het afmeldingsformulier in te vullen via onderstaande knop.

Nieuwsbrief

Belangrijke informatie over de vereniging delen wij regelmatig via onze nieuwsbrief.

Hoofdsponsors

Organisatie

H.V. Huissen
Nieuwediep 1b
6851 GB, Huissen

KVK: 40121165

Copyright H.V. Huissen 2023 © Alle rechten voorbehouden.

Website gemaakt en beheerd door: VIDIAN Online

Wat jammer dat je gaat!

Recognice Payment Obligation*
Recognize Cancellation Date*

Wordt lid van H.V. Huissen!

1
Persoonsgegevens
2
Lidmaatschap
    Accept Automatic Collections*
    Accept Terms & Conditions*

    Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar. Beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend door het daarvoor bestemde afmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij de ledenadministratie en wel uiterlijk op 30 juni, de laatste dag van het verenigingsjaar. Bij beëindiging van het lidmaatschap is de contributie altijd tot het einde van het lopende verenigingsjaar verschuldigd !!!