Sponsoren

Sponsoring HV Huissen

De laatste jaren is sponsoring een steeds belangrijkere rol gaan spelen binnen de clubs aangezien de subsidiegelden teruglopen en de kosten stijgen voor materialen, onderhoud en andere vaste lasten. Wij als HV Huissen willen graag met sponsorinkomsten zorgen voor een sluitende begroting en haar leden voorzien van optimale trainings- en wedstrijdfaciliteiten. Dit kan helaas niet alleen uit lidmaatschapsgelden betaald worden! De sponsorcommissie (sponsoring@hvhuissen.nl) heeft als belangrijkste doelstelling het vergaren van financiële middelen door het commercieel aanbieden van items binnen HV Huissen dat ten gunste moet komen van de leden van HV Huissen.

Hierbij hebben we uw hulp hard nodig!

Sponsoring is meer dan alleen gunnen. Vaak ontstaat sponsoring voor ondernemers vanuit een loyaliteit naar de club of een familielid, die daar sport. De plaatselijke verbondenheid of gunning zijn belangrijke drijfveren, echter we hebben als HV Huissen ook echt iets te bieden voor ondernemers. Op verschillende manieren kunnen wij uw naamsbekendheid verhogen in Huissen en de regio daarbuiten door het faciliteren van verschillende sponsorpakketten. Heeft u interesse? Neem dan contact op met onze sponsorcommissie en wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Binnenkort komt hieronder een volledige overzicht van de sponsoren (seizoen 2019/2020), die wij dankbaar zijn voor hun jaarlijkse bijdrage!