Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van mei 2022 is het nieuwe bestuur gekozen. Het werd tijd voor het oude bestuur, bestaande uit Nico Evers (voorzitter), Patricia Jansen (penningmeester) & Iwan Zwartkruis (ledenadministratie), om de bal door te spelen naar een nieuwe generatie. De rolverdeling binnen het nieuwe bestuur is als volgt ingedeeld:

 • Voorzitter: Ricardo Cornelissen
 • Penningmeester: Sabine Verhaaf
 • Secretaris: Gerie Jansen
 • Algemene bestuursleden: Tom Scholten & Leo Scholten
 • Sponsoring: Tom Scholten

Via deze weg wil het nieuwe bestuur Nico, Patricia & Iwan heel erg bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren.

Waar het nieuwe bestuur het stokje eigenlijk per 1 augustus 2022 volledig had moeten overnemen, heeft dit iets langer op zich laten wachten. De financiële overdracht heeft namelijk pas in december 2022 plaatsgevonden vanwege de financiële onzekerheid van de vereniging. Tijdens een extra ALV is er een tijdelijke commissie samengesteld die alle financiën in kaart heeft weten te brengen. Aan de hand van de bevindingen van deze commissie is er een nieuwe ALV georganiseerd waarbij de benodigde actiepunten zijn besproken en de stemgerechtigde leden hebben gekozen voor een contributie verhoging.

Sinds de overdracht heeft plaatsgevonden is het nieuwe bestuur druk aan de slag gegaan om invulling te geven aan diverse openstaande vacatures, namelijk:

 • Ledenadministratie: Joep Hoeve & Jelle Daalder
 • Wedstrijdsecretariaat: Luuk Janssen & Teun Roelofs
 • Wedstrijdplanning: Bas Kooiman & Muriël van de Beeten
 • Scheidsrechterszaken: Sascha Abbenhuis & Shanna Jansen.

Naast deze functies is er ook invulling gegeven aan de verschillende commissies binnen de vereniging. Vele leden wilden graag hun steentje bijdragen aan de volgende commissies:

 • Technische commissie: Tim Cornelissen (voorzitter), Lianne Verhaaf, Roy Kleisterlee & Mike van de Koppel
 • Sponsor commissie: Tom Scholten (voorzitter), Iris Rasing & Ricardo Cornelissen
 • Inworp commissie: Gerie Jansen (voorzitter), Iris Rasing, Noud Scholten & Joe Joe Menning
 • Toernooi commissie: Stephan Verhaaf (voorzitter), Shanna Jansen, Jacqueline Jansen, Gemmy Sluiter, Ricardo Cornelissen, Gerie Jansen & Sabine Verhaaf
 • Activiteiten commissie: Linda Mekkenholt (voorzitter), Floor Mulderij, Kim Gertsen, Noud Scholten, Joe Joe Menning, Teun Roelofs, Iris Rasing & Iris Verlaat
 • Jeugd activiteiten commissie: Jacqueline Evers (voorzitter), Karin Sluiter, Tessa Jansen, Joyce Schuiling, Fem Ekkel, Zoë Ekkel, Silke Jansen & Sam Wouters